Bio Galaxen

Torbjörn Lindqvist och Borlänge Folkets Hus visar Bio i filmsalen under hösten.

Se bioprogram och vilka filmer som de planerar att visa på www.masmedia.se