Årsstämma

Årsstämma – Folkets Hus Borlänge, ekonomisk förening,  tisdag 2 maj klockan 18.00 på Galaxen

För valda ombud och andelsägare finns årsredovisningen att hämta i hotellreceptionen på Quality Hotel Galaxen från den 20 april. Förteckning över valda ombud skall vara styrelsen tillhanda denast 25 april.

För beräkning av förtäring, vänligen anmäl ert deltagande till receptionen på tel 0243-21 61 00

På stämman behandlas ärenden enligt stadgarna.

Varmt välkomna / Styrelsen