Folkets Hus stämma

Folkets Hus stämma, hålls onsdag 27 maj kl 17.00

För valda ombud och andelsägare finns årsredovisning att hämta i hotellreceptionen på Quality Hotel Galaxen från
och med 18 maj. Förteckning över valda ombud skall vara styrelsen tillhanda senast 25 maj.
På stämman behandlas ärenden enligt stadgarna.

Välkommen!