Folkets Hus stämma

Folkets Hus stämma, hålls onsdag 6 maj kl 17.00

För valda ombud och andelsägare finns årsredovisning att hämta i hotellreceptionen på Quality Hotel Galaxen från
och med 27 april. Förteckning över valda ombud skall vara styrelsen tillhanda senast 4 maj.
På stämman behandlas ärenden enligt stadgarna.

För beräkning av förtäring var god anmäl ert deltagande till receptionen på tel. 0243-21 61 00 senast 3 maj.
Välkommen!