Årsstämma

Årsstämma – Folkets Hus ekonomisk förening

Torsdag 26 april klockan 18.00 på Galaxen.

För valda ombud och andelsägare finns årsredovisning att hämta i hotellreceptionen på Quality Hotel Galaxen från och med 18 april. Förteckning över valda ombud skall vara styrelsen tillhanda senast 22 april. För beräkning av förtäring var god anmäl ert deltagande till receptionen på tel. 0243-21 61 00 senast 24 april.
På stämman behandlas ärenden enligt stadgarna.